Giỏ hàng
Miễn phí vận chuyển
Cho tất cả các sản phẩm
Luôn giữ uy tín
1 đổi 1 trong 7 ngày đầu
Khuyến mãi 20%
Cho khách hàng tới lần 2

Túi nilon T-shirt

Xem tất cả
Túi hột xoài 1
Túi hột xoài 2
Túi hột xoài 3
Túi hột xoài 4
Túi hột xoài 5
Túi hột xoài 6
Túi hột xoài 7
Túi hột xoài 8
Túi xốp chợ 1
Túi xốp chợ 2
Túi xốp chợ 3
Túi xốp chợ 4
Túi xốp chợ 5
Túi xốp chợ 6
Túi xốp chợ 7
Túi xốp chợ 8
Túi xốp HD 1
Túi xốp HD 2
Túi xốp HD 3
Túi xốp HD 4
Túi xốp HD 5
Túi xốp HD 6
Túi xốp HD 7
Túi xốp HD 8
Bao bì tự hủy 1
Bao bì tự hủy 2
Bao bì tự hủy 3
Bao bì tự hủy 4
Bao bì tự hủy 5
Bao bì tự hủy 6
Bao bì tự hủy 7
Bao bì tự hủy 8

Túi PP ( Polypropylen)

Xem tất cả
Túi pp xếp 1
Túi pp xếp 2
Túi pp xếp 3
Túi pp xếp 4
Túi pp xếp 5
Túi pp xếp 6
Túi pp xếp 7
Túi pp xếp 8

Túi zipper

Xem tất cả

Túi nilon dạng roll cuộn

Xem tất cả
Túi đựng rác 1
Túi đựng rác 2
Túi đựng rác 3
Túi đựng rác 4
Túi đựng rác 5
Túi đựng rác 6
Túi đựng rác 7
Túi đựng rác 8

Tin tức nổi bật

Xem tất cả
Facebook Google+ Top