Giỏ hàng
Miễn phí vận chuyển
Cho tất cả các sản phẩm
Luôn giữ uy tín
1 đổi 1 trong 7 ngày đầu
Khuyến mãi 20%
Cho khách hàng tới lần 2

Túi nilon T-shirt

Xem tất cả
Túi hột xoài 1
Liên hệ
Túi hột xoài 2
Liên hệ
Túi hột xoài 3
Liên hệ
Túi hột xoài 4
Liên hệ
Túi hột xoài 5
Liên hệ
Túi hột xoài 6
Liên hệ
Túi hột xoài 7
Liên hệ
Túi hột xoài 8
Liên hệ
Túi xốp chợ 1
Liên hệ
Túi xốp chợ 2
Liên hệ
Túi xốp chợ 3
Liên hệ
Túi xốp chợ 4
Liên hệ
Túi xốp chợ 5
Liên hệ
Túi xốp chợ 6
Liên hệ
Túi xốp chợ 7
Liên hệ
Túi xốp chợ 8
Liên hệ
Túi xốp HD 1
Liên hệ
Túi xốp HD 2
Liên hệ
Túi xốp HD 3
Liên hệ
Túi xốp HD 4
Liên hệ
Túi xốp HD 5
Liên hệ
Túi xốp HD 6
Liên hệ
Túi xốp HD 7
Liên hệ
Túi xốp HD 8
Liên hệ
Bao bì tự hủy 1
Bao bì tự hủy 2
Bao bì tự hủy 3
Bao bì tự hủy 4
Bao bì tự hủy 5
Bao bì tự hủy 6
Bao bì tự hủy 7
Bao bì tự hủy 8

Túi PP ( Polypropylen)

Xem tất cả
Túi pp xếp 1
Liên hệ
Túi pp xếp 2
Liên hệ
Túi pp xếp 3
Liên hệ
Túi pp xếp 4
Liên hệ
Túi pp xếp 5
Liên hệ
Túi pp xếp 6
Liên hệ
Túi pp xếp 7
Liên hệ
Túi pp xếp 8
Liên hệ
Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này !

Túi zipper

Xem tất cả
Túi Zipper 1
Liên hệ
Túi Zipper 2
Liên hệ
Túi Zipper 3
Liên hệ
Túi Zipper 4 (In)
Liên hệ
Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này !
Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này !

Túi nilon dạng roll cuộn

Xem tất cả
Túi đựng rác 1
Liên hệ
Túi đựng rác 2
Liên hệ
Túi đựng rác 3
Liên hệ
Túi đựng rác 4
Liên hệ
Túi đựng rác 5
Liên hệ
Túi đựng rác 6
Liên hệ
Túi đựng rác 7
Liên hệ
Túi đựng rác 8
Liên hệ

Tin tức nổi bật

Xem tất cả
Facebook Google+ Top